Människor med nedsatt arbetsförmåga får arbeta med att rusta upp det svenska kulturarvet, föreslår regeringen i höstens budgetproposition. Satsningen omfattar digitalisering, inventering och vård av kulturarvet och Riksantikvarieämbetet får ansvaret för detta.  [TT]

https://www.svd.se/kulturarvet-uppdrag-for-sjukskrivna