I Södra Sallerup i Malmö finns unika flintgruvor från stenåldern. Just nu pågår en arkeologisk undersökning där. [P4 Malmöhus]

https://sverigesradio.se/artikel/5873285