Dagen då ryssarna brände ner Norrtälje

Bokomslaget

Boken Dagen då ryssarna brände ner Norrtälje är en dokumentär skildring av den katastrof som drabbade Norrtälje för 300 år sedan, och det långa krig som ledde fram till den ödesdigra dagen.

För 300 år sedan, 1719, var Sverige indraget i slutskedet av det mångåriga stora nordiska kriget. I november året innan dödades Karl XII och i ett försök att få Sverige på knä skickade den ryske tsaren Peter den store tiotusentals soldater för att plundra och bränna längs den svenska kusten. Hus, gårdar, byar och städer ödelades av eld och människor flydde sina hem under de mest dramatiska veckorna i bygdens historia.

Den 19 augusti var dagen då Norrtälje drabbades av ryssarnas attack. Det tog bara ett par timmar för dem att ödelägga staden. De kom i 14 fartyg, siktades på Nortäljeviken mellan klockan 9 och 10 på förmiddagen och landsteg mellan klockan 13 och 14. Vid 17-tiden var staden utplundrad och fienden hade gett sig i väg. Kvar fanns Norrtäljeborna. De var hemlösa och hade mist allt.

Skildringen av ryssarnas terror i Roslagen sommaren 1719 bygger på protokollen från den kungliga undersökningskommission som 1725 försökte klarlägga vilka misstag som de ansvariga för försvaret av den svenska kusten begått. Protokollen förvaras i Riksarkivet.

Jakob Jakobsson & Anna Guttorp:
Onsdagen den 19 augusti 1719. Dagen då ryssarna brände ner Norrtälje – de som var med berättar
Norrtälje Bibliotek Förlag
Utkom 2019