Historiskt låga besökssiffror för Vasamuseet 2020

Foto: Anneli Karlsson/Vasamuseet

Foto: Anneli Karlsson/Vasamuseet

Totalt 182 837 personer besökte Vasamuseet under 2020. Jämfört med 2019 är det en minskning med 88 procent och 1 349 942 färre registrerade besök. Det är den lägsta besökssiffran i museets historia. Coronapandemin gjorde att de utländska turisterna uteblev och museet har haft stängt stora delar av året.

År 2020 började bra vad gäller antal besök. Vasamuseet slog till och med besöksrekord i februari och besöken ökade även i januari. I mars märktes tydligt att det var minskat antal turister i Stockholm och därmed mycket färre besökare på Vasamuseet. Den 20 mars stängde Vasamuseet för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Att den utländska turismen uteblivit, som normalt står för cirka 90 procent av besökarna, har inneburit svåra ekonomiska förluster för Vasamuseet. Vasamuseet finansieras av intäkter från entréavgifter och butik och ska bära sina egna samtliga kostnader, såväl direkta som indirekta. Därför är museet helt beroende av betalande besökare.

– Att bidra till att förhindra pandemins spridning har varit självklart för Vasamuseet. Samtidigt har den kraftiga minskningen av besökare inneburit stora ekonomiska förluster. Tack vare ett särskilt krisstöd från regeringen och hårda egna besparingar så mildrades det ekonomiska underskottet förra året, men även 2021 kommer att bli tufft, säger Jenny Lind, chef för Vasamuseet.

Senare delen av sommaren och början av hösten hade Vasamuseet öppet, men fick stänga på nytt den 30 oktober och har hållit stängt sedan dess. Till skillnad från de fysiska besöken har följare i Vasamuseets sociala kanaler ökat under året.

Under stängningen är det mycket av verksamheten som pågått som vanligt eller intensifierats tack vare externt stöd, det gäller inte minst forskningen om Vasa. Bland annat pågår ett projekt om Vasas textila samling, som nu dokumenteras och digitaliseras, och ett stort arbete med skeppets stödstruktur.

– Nu blickar vi framåt. Vi arbetar med att ta hand om skeppet och samlingarna och förbereder museet på att åter kunna välkomna besökare under 2021, avslutar Vasamuseets chef Jenny Lind.

Totalt har Vasamuseet tagit emot drygt 30 miljoner besökare sedan museet öppnade 1990. Tillsammans med besöken på Wasavarvet, där skeppet stod innan det nuvarande museet slog upp sina portar, har knappt 42 miljoner personer sett skeppet Vasa sedan bärgningen 1961.

(2021-01-16)

Se även Ohållbart ekonomiskt läge för Vasamuseet (2020-04-09)