Maja Hagerman får pris av Natur & Kultur

Maja Hagerman. Foto: Håkan Elofsson/ Natur & Kultur

Foto: Håkan Elofsson/Natur & Kultur

Författaren och journalisten Maja Hagerman tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris på 100 000 kronor. I motiveringen betonas att hon har en unik förmåga att berätta levande och begripligt om brännande frågor ur det förgångna och i nutiden.

Hagerman är är filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet och konstnärlig lektor i bildproduktion, historisk dokumentärfilm, vid Högskolan Dalarna samt även knuten till Helsingfors universitet, Center for Nordic Studies, i sin pågående forskning. Hon har skrivit sju böcker om olika historiska epoker i Sverige och hennes senaste bok Trådarna i väven – på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige är en essäbok med personliga betraktelser om vårt kulturarv och hur komplex historien är. I boken reflekterar hon över spår och mönster i Sveriges historia och räds inte att dra paralleller från våra mörkaste delar inom den rasbiologiska pseudovetenskapen till dagens populariserade retorik om svenskhet.

Juryns motivering lyder: ”Maja Hagerman har en unik förmåga att berätta levande och begripligt om brännande frågor ur det förgångna och i nutiden. Tack vare hennes djupa förankring i forskning och samtid är hon alltid relevant och engagerande. Maja Hagerman är en kunnig och orädd debattör, författare och journalist som inte bara beskriver utan också bidrar till vårt kulturarv.”

Natur & Kultur är en stiftelse som verkar för demokrati och humanism. Det populärvetenskapliga priset delas ut för fjärde året och ges till personer som på ett kreativt sätt sprider aktuell forskning till allmänheten. Ambitionen är att priset ska bidra till att fördjupa samhällsdebatten genom att framgångsrikt tillgängliggöra aktuella forskningsområden och forskningsresultat inom områdena människa, samhälle och hälsa. Priset har tidigare tilldelats Mårten Schultz, professor i civilrätt, Maria Gunther, vetenskapsredaktör och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi.

(2020-04-18)

Se även Maja Hagerman belönas med Kulturhammaren (2020-02-10)