Databas över historisk monetär statistik

Riksbanken har lanserat en databas med historisk monetär statistik för Sverige som är gratis tillgänglig för alla. Ett tiotal forskare i Stockholm, Göteborg och Lund har sedan 2006 sammanställt dataserier från medeltiden till idag.

Databasen inkluderar historiska serier över penningmängd, inflation, räntor, börskurser, växelkurser, löner och statslån. Inom en nära framtid kommer även bankstatistik och fastighetspriser att publiceras. De som kommer att ha nytta av databasen kommer att vara en bred grupp av användare. Det finns stora samhälls-ekonomiska vinster om prognoser baseras på konsistenta historiska serier som går långt tillbaka i tiden. Tre exempel kan illustrera innehållet i databasen:

– Konsumentprisindexet går ända tillbaka till 1290. Detta index har sammanställts av Johan Söderberg och Rodney Edvinsson. Sedan Riksbankens grundande år 1668 har den årliga inflationen i medeltal varit 2,4 procent per år. Under de flesta åren av Riksbankens existens har inflationen legat under två procent. Riksbankens nuvarande inflationsmål är två procent.

– Mellan december 1918 och december 2006 har börsindex exklusive utdelningar i genomsnitt stigit med 6,5 procent per år, inklusive utdelningar med 10,7 procent per år. Som jämförelse steg obligationsindex med 6,7 procent per år och konsumentprisindex med 3,1 procent per år under samma tidsperiod. Men börsindex stiger inte oavbrutet. År 1953 låg exempelvis börsindex exklusive utdelningar fortfarande på en lägre nivå än år 1907.

– I september 1914 var Riksbankens kurs på en tysk mark 89 svenska öre. En miljard tyska mark i september 1914 kunde köpa en femtedel av Sveriges bruttonationalprodukt. 1 oktober 1923 var Riksbankens kurs på en miljard tyska mark 30 svenska kronor. En månad senare var kursen 4 svenska öre. I september 1924 var kursen under en tiondels öre. En miljard tyska mark kunde då endast köpa ½ cl svensk mjölk.

Databasen nås via Riksbankens sajt.

(2008-03-10)