Forngreta – den första kvinnliga professorn i arkeologi

Bokomslaget

Greta Arwidsson (1906–1998) var landsarkivarie på Gotland och professor vid Stockholms högskola samt blev 1963 invald som första kvinnliga ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Som landsantikvarie på Gotland blev hon känd för sitt stora engagemang för fornvården och fick namnet ”Forngreta”.

I den nya biografin Forngreta beskriver Birgit Arrhenius sin kollega Greta Arwidssons imponerande forskning och arbete. Arwidssons insatser gjorde henne så småningom legendarisk, men ett arkiverat brev avslöjar att hennes karriär höll på att avbrytas innan den knappt hade börjat. Inför uppdraget att ta hand om utgrävningarna vid båtgravfältet Valsgärde skriver hon:

Min begåvning är ej tillräcklig för att föra mig vidare på denna bana och mitt mod inte stort nog att jämt sätta sig över det manliga förakt, som dagligen möter en kvinna som försöker vetenskapa. Jag ger mig.

Brevet hittades i ett kuvert slutet med lackstämplar men skickades aldrig iväg. Greta Arwidsson gav sig inte, utan fick styrka och mod att fullfölja karriären genom stöttande kollegor och inte minst av sina vänner. Hennes bearbetningar av Valsgärdefynden väckte så småningom internationell uppmärksamhet: 1974 blev hon Honorary Fellow of the Society of Antiquaries och 1978 medlem av Deutsches Archäologisches Institut.

För att ge en bred bild av Greta Arwidsson har Birgit Arrhenius besökt ett flertal arkiv, läst dagböcker och efterlämnade papper, gått igenom familjens privata fotoalbum och läst publicerade uppsatser. Forngreta beskriver Greta Arwidssons ingående studier av arkeologiskt fyndmaterial och hennes tunga arbete som landsantikvarie på Gotland där hon bland annat såg till att många av Gotlands kyrkor med medeltida anor fick genomgripande restaureringar. Men läsaren får också ta del av Gretas tidiga liv, hennes familj och studiemiljö och om påfrestande personstrider inom akademin.

Birgit Arrhenius är arkeolog och professor emerita. Arrhenius har arbetat som avdelningschef på Historiska museet och från 1986 som professor i arkeologi vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Hon är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Vitterhetsakademien.

Birgit Arrhenius:
Forngreta. En biografi om Greta Arwidsson, den första kvinnan som blev landsantikvarie och professor i arkeologi
Bokförlaget Langenskiöld
Utkom 2020