De finska krigens barn berättar

Åren 1939–1944 skickades 70 000 barn från Finland till Sverige för att skyddas från kriget. Av dem blev 15 000 kvar. Antologin Ett hav emellan innehåller krigsbarnens och deras släktingars egna berättelser om nya hem på andra sidan havet och de spår förflyttningarna lämnat i familjerna flera generationer framåt.

För flera av dem är detta första gången de avslöjar någonting om sin uppväxt. Skam är ett återkommande begrepp i vittnesmålen och livshistorierna. Skammen över att vara finsk, över att ha fått vistas i Sverige och undkomma krigen skammen över att alls skämmas.

Läsaren får ta del av resan över till det nya landet, mötet med det nya obegripliga språket, av berättelsen om goda nya hem och om dåliga. Om återvändandet till det tidigare hemlandet, till efterkrigstidens fattigdom, arbetslöshet och stupade fäder, som mötte många som åkte tillbaka. Det är en berättelse om rotlöshet, men också om tacksamhet över att ha fått växa upp utan krig, och över att ha fått chansen till ett bättre liv.

Ett hav emellan har tillkommit på initiativ av författaren Susanna Alakoski och sammanställts av föreningen Liv i Sverige, som verkar för att främja det självbiografiska berättandet.

Ingrid Sjökvist (redaktör):
Ett hav emellan. De finska krigens barn berättar
Ordfront Förlag
Utkom 2024