Ny bokserie sätter fokus på kulturarv

Kristian Kristiansen + Cambridge University Press-logotyp. Foto: Johan Wingborg

Foto: Johan Wingborg

Göteborgs universitet satsar på kritiska kulturarvsstudier. Nästa år påbörjas en stor bokserie utgiven av Cambridge University Press. Serien ska innehålla cirka 50 titlar som kommer att finnas fritt tillgängliga på nätet.

”Kritiska kulturarvsstudier är ett nytt, expanderande fält för forskning och undervisning som skär över humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner. Det har ett tvärvetenskapligt fokus och syftar till att utforska de sätt som det förflutna används idag. Kritiska kulturarvsstudier täcker bland annat forskning om vad vi väljer att bevara och varför, maktförhållanden och hur dåtidens politik går igen i nutid”, skriver universitetet i ett pressmeddelande.

Med start år 2018 kommer fältet presenteras i serien Cambridge Elements. Serien är ett nytt koncept inom forskningskommunikation som kombinerar drag från både tidskrifter och böcker. En grupp forskare har varit inblandade i förslaget till Cambridge University Press, bland annat professorer Kristian Kristiansen och Ola Wetterberg från Göteborgs universitet.

– Vi ville göra en bokserie för att höja den internationella profilen för kritiska kulturarvsstudier och bistå forskare och studenter med brännande och aktuella publikationer, säger professor Kristian Kristiansen.

Ett av bokseriens teman behandlar kulturarv efter krig; hur man bygger upp kulturarv och dokumenterar förstörelsen av det. Ett annat, mer positivt, tema är kulturarvets digitalisering; hur digitalisering gör information tillgänglig för många och vad det får för betydelse.

– Ytterligare ett tema är kulturarv och rättigheter, vem som äger kulturarvet och hur det används för att definiera rättigheter bland till exempel minoriteter eller nationer. Listan kan göras lång.

I förslaget till bokserien skriver de att kulturarv ofta uppfattas som komprometterat av dess förhållande till andra områden, till exempel regeringspolitik, nationalistiska eller lokala agendor och turistbranschens intressen. Kulturarvsstudier som disciplin kommer därför inte från ett enskilt akademiskt fält. För tillfället står området utan akademisk ”hemvist”.

– Det är i allra högsta grad tvärvetenskapligt och representerar ett kritiskt svar på den starka trenden kopplat till kulturarv, gott som ont. Här på Göteborgs universitet har vi legat i framkant genom att skapa Centrum för kritiska kulturarvsstudier för sju år sedan, och genom att vara en av initiativtagarna till nätverket Association of Critical Heritage Studies som bildades 2010, säger Kristiansen.

Seriens stora teman bottnar alla i det förflutnas politik. Kulturarv handlar om att återanvända det förflutna i nutiden för att på så sätt forma framtiden. Redaktionen står inför en rad utmaningar som kommer med en växande politisering av kulturarv, till exempel extremhögerns påverkan och de sätt kulturarv tolkas och praktiseras inom minnesproduktion och identitetspolitik. Kort sagt är kulturarv något som hela tiden riskerar att ”kidnappas” av olika agendor, politiska såväl som kommersiella.

– Vi hoppas att den här bokserien kommer att bidra till en ökad medvetenhet om det akuta behovet av att kritiskt analysera och förstå hur kulturarv används idag för att skapa nya möjligheter för framtiden. Förhoppningen är också att det kommer att leda till ett bredare utbildningsutbud och mer forskning inom detta nya område.

(2017-11-21)