Den förtvivlade hästen på Bråvalla hed

Sagan om Bråvallaslaget innehåller inte historia. Det är berättandet av den som är historia.

På Bråvalla hed stod på sin tid världshistoriens största slag. Där flockades hundratusentals bålda krigare och lika bålda men vänare sköldmör. Ingen vet emellertid var slaget ägde rum och när det inträffade. Det vill säga, många vet, men alla vet olika.

Oden gladde sig. Mjödbänkarna i Valhall fylldes med tiotusentals nya enhärjare kring Auðhumlas mjöd och Särimners fläsk i väntan på det ännu större slaget mot de onda krafterna vid Ragnarök.

Bråvallaslaget blev historia och historier alltifrån Saxo Grammaticus Gesta Danorum till moderna weibullianskt källkritiska historiker .

Stig Welinder är professor emeritus i arkeologi efter tjänstgöring vid universiteten i Lund, Oslo, Uppsala, Tromsö och Härnösand. Han har bland annat skrivit de första banden av Det svenska jordbrukets historia och Sveriges historia.

Stig Welinder:
Den förtvivlade hästen på Bråvalla hed
Ekström & Garay
Utkom 2020

Nominerad till Årets bok om svensk historia 2020.