Hovet – ett kungligt maskineri

Hovet har i alla tider varit en myllrande social arena, med plats för såväl adelsmän som pigor. Men detta nav i samhällets topp har också till stor del varit otillgängligt för utomstående. Vad har dolt sig bakom de stängda dörrarna? Vilka sysslor har egentligen ingått i tjänsten som kammarherre, hovjunkare, statsfru och hovfröken? Vad har man använt gardister och drabanter till? Och vilken roll har etnisk bakgrund, språk och religion spelat vid hovet?

Att med pompa och ståt åskådliggöra kungamaktens storhet för undersåtar och utländska iakttagare har sedan Gustav Vasas tid varit en viktig uppgift för hovet. Mindre känd är kanske dess betydelse för kulturlivet. Operor, teateruppsättningar och byggnadsverk – genom århundraden har hovet anlitat landets mest framstående konstnärer och därigenom bidragit till den svenska kulturskatten.

Björn Asker ger en unik inblick i den svenska hovhierarkins intrikata uppbyggnad. Han låter hovets nyckelpersoner komma till tals, från riksmarskalkar till barnsköterskor. Boken Hovet visar upp ett fascinerande maskineri som får den svenska monarkin att fungera.

Björn Asker är docent i historia och f.d. arkivråd vid Riksarkivet. Han har särskilt intresserat sig för 1600-talets sociala och politiska historia, och bland annat skrivit böckerna I konungens stad och ställe. Länsstyrelser i arbete 1635–1735 och Karl X Gustav. En biografi.

Björn Asker:
Hovet. Historien om ett kungligt maskineri
Historiska Media
Utkom 2022