Oscar II fort

Bokomslaget

När man närmar sig Göteborg med båt, från sjösidan, brukar de flesta beundra den gamla fästningsön Nya Älvsborg, med sina pampiga tegelbyggnader och fästningsvallar. Det är inte många som noterar de kraftfulla eldrören och pansarkupolerna som kan anas på Västerberget. Här ligger Oscar II fort – en av Sveriges militärhistoriska doldisar.

Fortet byggdes under åren 1899 till 1907. Det lades i reserven 1926 men togs i bruk inför andra världskriget, dock utan sina kanoner som flyttades till andra platser. Efter andra världskriget placerades Oscar II fort i reserven igen. År 1955 avvecklade det och nu används det som övningsterräng för kustartilleriregementet KA 4. Fortet fick sitt erkännande 2018 när det förklarades som statligt byggnadsminne.

Fortet. Boken om Oscar II fort berättar om tillkomsten och hur fortet fungerade under de två världskrigen. Men här finns också berättelsen om officerarna, manskapet och beväpningen. Claes Grill, fortifikationsofficeren som ritade och byggde fortet presenteras.

Boken är illustrerad med ett stort antal gamla ritningar. En utvikningssida och många stora färgbilder ger möjlighet att se fortet inuti berget utan att egentligen behöva besöka det.

Leif Högberg är militärhistoriker och har skrivit bland annat Spår av ett försvar. Skånskt försvar under två världskrig och ett kallt krig och Snuskburken. Militärhistorisk matnostalgi samt tillsammans med Jan-Erik Ohlsson guideböckerna Militär utflykt! En vägvisare till militärhistoriska sevärdheter i Sverige och Fortsättningen! Militär utflykt. En vägvisare till militärhistoriska sevärdheter och Hemliga utflykter. Spännande militärhistoriska besöksmål i Sverige.

Leif Högberg:
Fortet. Boken om Oscar II fort
Fort & Bunker
Utkom 2019