Merparten av all järnvägstrafik med museitåg kommer att tvärstoppa, och lok och vagnar säljas till utlandet. Nu slår Järnvägshistoriska riksförbundet larm om Transportstyrelsens planer på höjd avgiftsnivå för kulturhistorisk trafik på statlig räls. [SvD]

https://www.svd.se/tvarstopp-hotar-svenska-museitag