Revolutionen 1809

År 1809 förändrades Sverige i grunden. Finland var förlorat och kung Gustav IV Adolf avsattes i en statskupp. Den 6 juni antogs en ny grundlag. 1809 års idéer om maktdelning kom att bygga det moderna Sverige men tillfälligheter och känslor styrde skeendet i lika hög grad som politisk logik.

Boken Revolutionen 1809 är en resa i tiden till ljuden och dofterna, intrigerna och passionerna i den svenska historiens kanske allra mest spännande drama. I centrum finns överstelöjtnant Georg Adlersparre – rebellen som förvandlade Sverige.

Mattias Warg är doktorand i historia vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Han forskar om begreppen bakom benämningar på politiska grupperingar i riksdagen 1778–1848.  Han har en bakgrund som journalist på SVT.

Mattias Warg:
Revolutionen 1809. I huvudet på rebellen som förvandlade Sverige
Timbro förlag
Utkom 2020