Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet

”I början av 1900-talet var Tyskland ett föregångsland för många svenskar. Förvånansvärt många behöll den inställningen även sedan nazisterna tagit makten 1933. Kärnan i nazismen; nationalism, nationalism, antidemokrati, elitism, rasbiologi, passade väl med den svenska överklassens intressen.”

Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet vill visa hur starka dessa föreställningar var hos dominerande grupper i samhället under 1930- och 1940-talet och hur de i olika former levt kvar ända tills i dag.

Boken är en omarbetad och aktualiserad version av författarens Svensk överklassnazism 1930–1945 (1996) och Överklass, nazism och högerextremism (1998).

Karl N. Alvar Nilsson:
Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet
Federativs förlag
384 sidor, häftad
Utkom 2000