En berättelse om 1200-talets Sverige

På 1200-talet steg Sverige fram ur historiens mörker. Seklets ledande gestalt var Birger Magnusson, en man som numera betecknas som Sveriges förste verklige kung men som i realiteten nöjde sig med den gamla stormannatiteln jarl. Med hård hand enade han riket och krossade de lokala herrar som satte sig upp mot honom. Det var troligen också han som grundade den stad som fick namnet Stockholm och som under seklet växte till landets största.

I Jarlens sekel får vi möta Birger jarl, hans son Magnus Ladulås och andra kungar och stormän på 1200-talet. Men detta är bara en del av den historia som Dick Harrison berättar. I hans mäktiga rundmålning träder århundradet fram i helfigur. Han skildrar dramatiken och intrigspelet kring makten och rikedomen, hur en nedtecknad lagstiftning sakta vinner gehör och hur ett nät av borgar och befästningar byggs runt om i Sverige som en bekräftelse på rikets enhet och maktens närvaro. Vi får följa hur det svenska ridderskapet uppstår, men också hur livet levdes av vanliga människor på gårdar och i torp, vad 1200-talets människor trodde på och vad de visste om sin omvärld, vad de fruktade och ärade, hur deras vardag gestaltade sig, vad de åt och drack, och vilka ritualer som omgav födelse och död.

Jarlens sekel är ett pionjärverk – den första stora populärvetenskapliga boken om det svenska 1200-talet.

Dick Harrison:
Jarlens sekel. En berättelse om 1200-talets Sverige
Ordfront
Utkom i juni 2002.

Utsågs till Årets bok om svensk historia 2002.