Den svenska nationalsocialismen 1931–1945

I denna redan omdebatterade bok namnger Tobias Hübinette 28 000 medlemmar och sympatisörer till svenska nazist- och fascistpartier som sympatiserade med nationalsocialismen i Tyskland under åren 1931–1945.

Eftersom det i de flesta fallen saknas bevarade medlemsmatriklar bygger sammanställningen till stor del på de jul- och nyårshälsningar partimedlemmar lät införa i partiernas tidningar. Denna metod använde även säkerhetspolisen för att registrera folk på höger- och vänsterkanten. Även aktieägarlängder i partiägda förlag och i ett fall namnlistor för partiregistrering har använts.

Boken omfattar organisationerna Kyrkliga Folkpartiet, Nationalsocialistiska Arbetarepartiet, Svensk Socialistisk Samling, Nationalsocialistiska Blocket, Riksföreningen Sverige-Tyskland, Svensk Opposition, Svenska Nationalsocialistiska Partiet, Svenska Socialistiska Partiet och Sveriges Nationella Förbund.

”Inte ens i Tyskland lyckades nazisterna nå makten av egen kraft utan endast med stöd från medlöpare/opportunister. I detta perspektiv blir medlöparna/opportunisterna i viss mån farligare än de övertygade nazisterna, som ju i de flesta fall var kända,” skriver docent Klaus Böhme i förordet.

Tobias Hübinette är forskare och frilansskribent med nazism och nynazism som specialitet.

Tobias Hübinette:
Den svenska nationalsocialismen. Medlemmar och sympatisörer 1931–1945
Carlsson Bokförlag
544 sidor, häftad
Utkom i augusti 2002

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2002.