Sveriges medeltida ballader

Den medeltida balladen är en hörnsten i svensk kultur. I början av 1800-talet samlades och levandegjordes traditionen genom Geijers & Afzelius klassiska utgåva. Under de senaste decennierna har åter en omfattande inventering gjorts av genren. Den stora vetenskapliga flerbandsutgåvan Sveriges Medeltida Ballader utgiven av Svenskt visarkiv är nu på väg att avslutas.

I samband härmed utges detta representativa och populära urval. Texterna har moderniserats och noterna har transponerats till sångbara tonarter. Till skillnad från tidigare balladutgåvor innehåller denna bok även de tidigare förbisedda skämtvisorna som i stället för ärbara fruar och jungfrur bjuder på käringar, obändiga kvinnor med aptit på karlar och sex.

Sveriges medeltida ballader i urval
Gidlunds
208 sidor, inbunden
Utkom i maj 2000