Den svenske tsaren

Stora oredan kallas i Ryssland perioden i början på 1600-talet när landet befinner sig i ett till synes ohjälpligt tillstånd av kaos. Främmande soldater härjar på territoriet. Hungersnöd följs av hungersnöd. Tsarerna avlöser varandra på löpande band. Vargar slukar vargar. Kometer rusar över himlen mitt på ljusa dagen.

I detta läge ber tsar Vasilij IV den svenske kungen Karl IX om hjälp med att bekämpa de polska invasionsstyrkor som belägrar Moskva. Den 26 mars 1609 går en svensk armé, under ledning av den tjugosexårige greven Jakob De la ­Gardie, över den ryska gränsen på Karelska näset. Det blir starten på ett långt och strapatsrikt fälttåg som gör Sverige till en nyckelspelare i det ryska inbördeskriget.

När tsaren sedan tas som ”krigstrofé” till Warszawa blir tronen i Kreml åter tom. De tsarkandidater som då lanseras av många ­viktiga ryska ­stä­der är inga mindre än Karl IX:s egna söner, ­Gustav Adolf och Karl Filip! Historien står och väger: Ska den nya tsaren väljas från ­Vasaätten? Och ska de två arvfienderna då lägga sitt krigis­ka arv bakom sig och bilda en union?

Den svenske tsaren bjuder på ett över­flöd av spänning, tragik, kärlek, misär, hjältedåd och osannolika militära förveck­lingar. Med hjälp av brev och rapporter från samtida aktörer kan Alexej Smirnov levandegöra denna viktiga, men för många i dag okända, historiska epok.

”Med Guds försyn har samtliga ständer i det Mosko­vitiska riket erkänt den äldste sonen till kung Karl IX som värdig att väljas till en Storfurste och det moskovitiska folkets ledare. Detta enhälliga beslut har vi, furstendömets ledande medborgare, fastställt här med våra namn.”
Ledarna för det ryska folkuppbådet, den 16 juni 1611

Alexej Smirnov är journalist och förfat­­­tare till flera historiska böcker, bland andra Svensk historia under vattnet. Vrak i ­Öster­sjön berättar och Det första stora kriget. Han är född i Lenin­grad men sedan 1992 bosatt i Sverige.

Alexej Smirnov
Den svenske tsaren
Karneval förlag
Utkom 2017