Sjunkna skepp har alltid eggat fantasin och det finns många myter om dem och deras dolda skatter. Det mest kända vraket är givetvis Vasa, men på senare år har det gjorts flera andra spektakulära fynd i Östersjön. Just här finns nämligen ovanligt många vrak bevarade eftersom skeppsmasken, som annars äter upp gammalt trä, inte finns här.

Dessa skepp ger oss många ledtrådar till historien. Konserveringen på sjöbotten fungerar som en tidsmaskin och därför ger varje fartyg en bild av sin tids samhälle med dess specifika tekniska, ekonomiska och sociala förhållanden. Här beskrivs för första gången några viktiga epoker och händelser i Sveriges historia med utgångspunkt i några av de mesta intressanta vrakfynden från östersjöns botten. Samtidigt är det den första sammanfattningen av de senaste årens upptäckter.

Vi får läsa om vikingarnas plundringståg och handelsfärder, om Hansan och den tyska expansionen runt Östersjön under medeltiden, om regalskeppet Vasas undergång och det katastrofala slaget vid Ölands södra udde 1676, hur kejsarinnan Katarinas konstskatter försvann utanför Finland. om Gustav III:s våghalsiga sjökrig mot Ryssland, ubåtskriget under första världskriget och sänkningen av champagnebåten Jönköping, samt de sovjetiska försöken att genom torpederingar störa den svenska malmtrafiken under andra världskriget.

Svensk historia under vattnet är fylld av dramatiska sjöstrider, färgstarka hjältar och skickliga skeppskonstruktörer, men beskriver också giriga vrakplundrare, sjömännens usla levnadsförhållanden och krigets grymhet, allt kryddat med mustiga citat ur samtida källor. Vi får också följa det spännande arbetet med att rädda en rad fartyg.

Författaren Alexej Smirnov arbetar som journalist i Sverige och har sedan uppväxten i Sankt Petersburg närt ett stort intresse för marinarkeologi och Östersjöländernas historia.

Alexej Smirnov:
Svensk historia under vattnet. Vrak i Östersjön berättar
Wahlström & Widstrand
215 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom i mars 2002.

Recension i Svenska Dagbladet