Det industriella välståndets ruiner i Skåne

I Skånes glömda rum illustreras industrialismens storhetstid i Skåne med 250 unika färgbilder och personliga betraktelser över de industrihistoriska skeendena från mitten av 1800-talet till våra dagar. Gruvindustrin, varv- och verksindustrin, torvbrytning, utsäde, kalk- och cementtillverkning, samt sockerindustrin och SSA – en gång Sveriges största företag – kommer här åter till liv.

I en tid när våra hamn- och industriområden omvandlas till attraktiva bostadsområden, erbjuder denna bok en tillbakablick på det som nu försvinner i snabb takt. Fler än hälften av miljöerna är rivna eller omvandlade – merparten aldrig tidigare presenterade i tryck.

Carl Bergendorff är ekonom och amatörfotograf och har sedan 2007 hemsidan tilltradeforbjudet.se där han visar bilder och reportage från övergivna industrimiljöer.

Carl Bergendorff:
Skånes glömda rum – det industriella välståndets ruiner
Grad & Kägel
Utkom 2020