Ur svenska hjärtans djup

Varför förvaras Carl XVI Gustafs använda servett i Livrustkammarens magasin? Varför är det så vanligt med porträtt av kungligheter på dass, och vad betyder det? Hur hanteras kungliga föremål i människors hem? Vad händer om kungen och drottningen kommer på besök i en kommun? Hur blir man en modern undersåte?

Monarkin i Sverige är en hållbar och populär företeelse, trots att den utmanar moderna ideal om alla människors lika värde. I centrum för denna paradox står den kungliga statusen. De kungligas jobb är att vara vanliga på ett alldeles ovanligt sätt. I studien Ur svenska hjärtans djup visar Mattias Frihammar att kunglighet är en social konstruktion, en strålglans utan källa, som får mening genom människors agerande och tänkande. Vi ger kungligheten dess betydelse för att vi behöver dess upphöjdhet.

Studien bygger på ett brett etnografiskt material. Författaren har bland annat under drygt ett år följt förberedelsearbetet i en kommun inför ett kungligt besök. Han har närvarat under firandet av kungliga födelsedagar på borggården vid Stockholms Slott, under den så kallade Victoriadagen på Öland och på gudstjänsten i Storkyrkan som föregår riksdagens öppnande. Den kungliga medverkan vid nationaldagsfirandet på Skansen ingår i studien liksom några mediehändelser och enskilda människors berättelser om monarkin och kungahuset.

Ur svenska hjärtan djup tar seriöst på ett samhällsfenomen som ibland beskrivs som oförargligt, men som alltid väcker starka känslor: kungligheten i vår tid.

Mattias Frihammar är etnolog vid Stockholms universitet. Boken är en utökad upplaga av hans doktorsavhandling.

Mattias Frihammar:
Ur svenska hjärtans djup. Reproduktion av samtida monarki
Carlsson Bokförlag
Utkom 2020