Svenska slagfält

Bokomslaget

Svenska slagfält skildrar en viktig del av svensk historia, den om Sveriges krig. Den lyfter fram femtiofyra slag till lands och till sjöss, från Visby 1361 fram till Leipzig 1813, och placerar dem i sitt historiska sammanhang. Boken är en modern militärhistoria av ett slag som inte tidigare funnits i Sverige.

Svenska slagfält följer de ständiga krigen mellan Sverige, Danmark och Ryssland om herraväldet i Östersjön, liksom svenskarnas framfart i Tyskland och Polen på 1600-talet. Den avslutas under Napoleonkrigen i början av 1800-talet, när ett litet land som Sverige inte längre kan spela en aktiv militär roll. I det ”fredliga” Sverige som då uppstår har inställningen till landets krigiska förflutna skiftat.

Boken är rikt illustrerad med kartor och färgbilder, som också visar ”den andra sidans” syn på händelserna. Författarna Lars Ericson, Martin Hårdstedt, Per Iko, Ingvar Sjöblom och Gunnar Åselius är alla historiker och populärvetenskapliga skribenter med anknytning till försvarshögskolan i Stockholm.

Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom & Åselius:
Svenska slagfält
456 sidor, inbunden, illustrerad.
Wahlström & Widstrand
Utkom i mars 2003.

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2003.