Vasamuseets vänners pris till Sören Klingnéus

Vasamuseets vänner delar den 6 november varje år ett pris till en forskare som ökat kunskapen om Vasas tid. Årets pristagare är fil.dr Sören Klingnéus vid Örebro universitet för hans forskning om den tidiga vapentillverkningen i Sverige. Prissumman är 25 000 kronor.

Det Sören Klingnéus tydligt visar i sin forskning är att musköter, pikar, pistoler, trummor m.m. tillverkades av bönder på landsbygden. Det var först senare som stora entreprenörer som Louis De Geer fick någon egentlig betydelse. Man kan lite tillspetsat säga att de svenska arméerna var utrustade med vapen som tillverkats av enskilda bönder hemma på gårdarna i Närke, Småland, Hälsingland.

Priset delades ut vid Vasamuseets årliga Gustav Adolfsseminarier.

(2000-11-15)