Det medeltida Västergötland

Det medeltida Västergötland är en guidebok som behandlar Västergötland ur ett arkeologiskt perspektiv. Arkeologen Claes Theliander, född och uppvuxen i landskapet, beskriver hur Västergötland såg ut under medeltiden. Han delar in boken i tre huvudkapitel: det första handlar om byarna och borgarna, det andra om städerna och det tredje om kyrkorna och kristnandet.

Claes Theliander besitter djupa kunskaper om Västergötlands tidiga historia och berättar engagerat om lokala sevärdheter och regionala egenheter. Han gör utblickar till andra delar av Sverige men också internationellt. Grundläggande arkeologiska termer förklaras i särskilda faktarutor och här beskrivs också personer och företeelser som haft betydelse för landskapets utveckling under medeltiden.

Likt alla guideböcker innehållet Det medeltida Västergötland fakta om olika platser, allmän bakgrundshistoria och tips på vidare läsning. Boken innehåller foton på borgar, ruiner, kyrkor och föremål samt flera rekonstruktioner.

Claes Theliander är uppvuxen i Vänersborg och finns nu på  Arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet där han skriver på en avhandling om kristnandet av Västergötland.

Claes Theliander:
Det medeltida Västergötland. En arkeologisk guidebok
Historiska Media
250 sidor, häftad, illustrerad.
Utkom 2004