Det svenska jordbrukets historia 1945–2000

Jordbruket i välfärdssamhället skildrar en dramatisk period i det svenska jordbrukets historia. Sedan andra världskriget har två tredjedelar av landets gårdar lagts ner och antalet sysselsatta inom jordbruket sjunkit från 25 till 2 procent. Den odlade bygden och det öppna landskapet hade stöpts i nya former.

Vi får följa utvecklingen från det klassiska blandjordbruket till dagens högteknologiska näring. Endast en liten skara jordbrukarfamiljer klarar numera att helt försörja sig på åkerbruk och boskapsskötsel, övriga är jordbrukare på deltid. Gårdarna har blivit allt större och avkastningen har skjutit i höjden. På område efter område har människan ersatts av maskiner.

Färdriktningen i omvandlingen har stakats ut av jordbrukspolitik inriktad på effektivitet och lönsamhet. Under denna omvälvande tid har jordbrukets organisationer vuxit sig allt starkare, samtidigt som jordens brukande och djurens skötsel har debatterats och utretts.

Författarna speglar teknik och produktion på gårdarna, mödan i vardagen, landskapets förändring, kvinnligt och manligt, solidaritet och daglig samverkan. Tydligt åskådliggörs klyftan mellan det vi önskar att jordbruket borde vara och de villkor som livsmedel produceras under. Hit hör också vår rädsla för samtida och framtida katastrofer som rör vårt dagliga bröd.

Jordbruket i välfärdssamhället är den femte delen av fembandsverket Det svenska jordbrukets historia. Iréne A. Flygare är uppvuxen på ett jordbruk i Uppland. Hon är fil.dr i agrarhistoria och verksam som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Maths Isacson är uppvuxen på en mellansvensk bondgård. Han är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Iréne A. Flygare & Maths Isacson:
Det svenska jordbrukets historia. Band 5. Jordbruket i välfärdssamhället 1945–2000
Natur och Kultur/LTs förlag
391 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i augusti 2003