Arkeologer från Kulturmiljö Halland har hittat rester av Halmstads gamla befästningar från 1500- och 1600-talen. Utgrävningen pågår vid Nissans strand nära Slottsbron, i de centrala delarna av staden. [P4 Halland]

https://sverigesradio.se/artikel/6125106