Bygget av pendeltågstunneln Västlänken i Göteborg oroar Universeum och Världskulturmuseet. Museerna blir under bygget inklämda mellan tunnelbygget och en arbetstunnel. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/tunnelbygge-oroar-museer/