Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå hotas av nedläggning. Institutet för språk och folkminnens generaldirektör Ingrid Johansson Lind föreslår att arkivet av besparingsskäl flyttas till Uppsala. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5556811