Drottning Josephine av Sverige och Norge

Varför blev drottning Josephines liv i Sverige så svårt? Vad hände med den sextonåriga prinsessan av Leuchtenberg som så förälskad och lycklig anlände till sitt nya land? Uppvuxen i Europas innersta maktkrets och med sex syskon som alla giftes in i mäktiga familjer blev Josephine en betydelsefull gemål för konung Oscar I av Sverige. I en tid då många av Europas starka släkter förlorade sitt inflytande stod Bernadottesläkten stark, mycket tack vare Josephine.

Boken Glädje och sorg i en drottnings liv bygger delvis på tidigare outnyttjat källmaterial i det Bernadotteska Familjearkivet och vill levandegöra och ge sammanhang åt två familjers olika livsöden: den kungliga familjen i Sverige och drottning Josephines ursprungsfamilj, som var spridd över hela Europa med familjemedlemmar som var djupt involverade i varandra.

Boken ger en inblick i 1800-talets Europa och avslutas med ett appendix som skildrar den Leuchtenbergska familjens ryska släktgren, där medlemmarna tillhörde den ryska tsarfamiljen.

Kerstin Nohrenius har forskat i de svenska källorna och står för merparten av texten. Hon är tidigare informationschef i Täby kommun och har senast utgivit Eugène – vid Napoleons sida om Josephines far Eugène de Beauharnais. Lars Wiklund har forskat i och översatt från de utländska källorna (franska, ryska, tyska).

Kerstin Nohrenius & Lars Wiklund:
Glädje och sorg i en drottnings liv. Drottning Josephine av Sverige och Norge, hennes föräldrar och syskon i 1800-talets Europa
Carlsson Bokförlag
Utkom 2012