Fem svenska politiska projekt 1809–2019

Bokomslaget

Vad var det som skedde i det som skedde? Geijers berömda ord har fått bli utgångspunkten för denna bok. När idéhistorieprofessorn Svante Nordin försöker skildra de fem största politiska kliven under Sveriges senaste 200 år frapperas man av hur varje nytt kliv som tagits varit en protest mot det föregående, samtidigt som varje kliv gjort samma anspråk på att vara toppmodernt.

De 1809 års män som avsatte kungen och författade regeringsformen förklarades tids nog omoderna av de som avskaffade ständerna och skapade en tvåkammarriksdag. Dessa avpolletterades snart av de liberaler och socialdemokrater som drev fram det demokratiska genombrottet. Men när de fastnade i kraftlösa minoritetsregeringar utkonkurrerades de av folkhemstanken, vilken i sin tur kom att ersättas av såväl vänsterradikala som nyliberala projekt för ett alltmer globaliserat och mångkulturellt samhälle, där vi är i dag. Men kanske knakar detta projekt i fogarna redan nu.

Nordin öppnar här för nya tolkningar av Sverige, av moderniteten och av historien kort sagt av Sveriges moderna historia.

Svante Nordin är professor emeritus i idéhistoria vid Lunds universitet och en av landets mest produktiva facklitterära författare. Bland hans tidigare verk märks 1900-talet – en biografi. Människor, makter och idéer under ett århundrade och Filosoferna – Det västerländska tänkandet sedan år 1900.

Svante Nordin:
Sveriges moderna historia. Fem politiska projekt 1809–2019
Natur & Kultur
Utkom 2019