Kvinnliga livsöden från det moderna Sveriges framväxt

Kvinnors röster - omslag

Boken Kvinnors röster ger en inblick i den stora samhällsomvandling som Sverige genomgick från sent 1700-tal till tidigt 2000-tal, med fokus på kvinnors möjligheter. Hur har deras sociala, politiska och kulturella liv sett ut och förändrats över tid?

Genom kvinnors egna röster; personliga brev och dagböcker, memoarer och intervjuer, möter vi tretton fascinerande livsöden, som samtidigt speglar Sveriges historia. Förändringar i samhället ger boken dess kontext och knyter samman de olika livsödena.

Eva Helen Ulvros är professor i historia vid Lunds universitet. Hennes forskning är inriktad mot kultur-, genus- och socialhistoria. Hon har skrivit ett flertal böcker om framför allt kvinnohistoria, bland annat Sophie Elkan. Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf.

Eva Helen Ulvros:
Kvinnors röster. Livsöden från det moderna Sveriges framväxt
Historiska Media
Utkom 2016