Napoleons styvson Eugène de Beauharnais

Eugène – vid Napoleons sida skildrar en ung mans svåra upplevelser och ljusa stunder under en epok full av intriger och krig. Eugène de Beauharnais förlorade sin far i den franska revolutionens virvelstormar, vandrade med sin styvfar Napoleon genom Egyptens heta öknar och befann sig som Napoleons styvson mitt i händelsernas centrum i ett Europa i förvandling.

Boken är också en skildring av Napoleonepokens uppgång och fall på ett delvis nytt sätt. Den ömsesidiga respekt och närhet som fanns mellan Eugène och hans styvfar är påfallande och en ny bild av Napoleon tonar fram som både upprör och berör. Det är säkert få öden i historien som är så nära förenade som Napoleons och Eugènes och samtidigt är deras närhet till varandra så obekant för eftervärlden. Inte för inte sade Napoleon:

”Om det hörs ett kanonbuller är det Eugène som tar reda på vad som står på. Om jag ska ta mig över ett dike är det han som räcker mig handen.”

I Eugènes dramatiska livsöde finns också förgreningar till Sverige genom äldsta dottern Joséphines äktenskap med Oskar I.

Kerstin Nohrenius har studerat bland annat etnologi och varit informationschef i Täby kommun. Hon har tidigare skrivit ett flertal böcker med kulturhistorisk inriktning.

Kerstin Nohrenius:
Eugène – vid Napoleons sida. Berättelsen om Eugène de Beauharnais, Napoleons styvson
Columbus Förlag
Utkom 2006