Finsk kultur vann på rysk seger

Den 17 september var det exakt 200 år sedan freden i Fredrikshamn. Förlusten av en tredjedel av svenskt territorium skapade ett nationellt trauma. När Finland blev ett storfurstendöme inom det ryska kejsarriket måste Sverige uppfinnas på nytt.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2009-09-21)