Den revolutionära skandinavismen

I andra delen av tvåbandsverket Union eller undergång fortsätter Rasmus Glenthøj och Morten Nordhagen Ottosen sin skildring av skandinavismens uppgång och fall. Skandinavismen var mer än bara drömmar – tvärtom fanns under andra halvan av 1800-talet högst konkreta – och långt gångna – planer på hur man skulle lyckas ena Skandinavien, enligt tidigare förbisedda källor.

Det handlade rentav om att rädda Sverige, Norge och Danmark från undergång. Enligt den samtida idén var mindre stater tvungna att slå sig samman för att inte ätas upp av stormakternas ambitioner. Radikala revolutionärer, framträdande politiker och kungligheter gick samman om att lägga upp strategin.

Del två av Union eller undergång handlar om hur de sista chanserna till ett enat Skandinavien gick i stöpet. Den tar sin början då drömmarna om ett heldanskt Slesvig alltjämt är levande och ett krig mot Preussen väntar bakom hörnet. Ett krig som inte bara kom att bli katastrofalt för Danmark utan för hela den skandinavistiska rörelsen.

Första delen, Kampen för ett enat Skandinavien, utkom tidigare i år.

Rasmus Glenthøj är filosofie doktor i historia och lektor vid Syddansk Universitet i Odense. Morten Nordhagen Ottosen är filosofie doktor i historia och lektor vid Forsvarets høgskole/Krigsskolen i Oslo. Tillsammans har de tidigare skrivit 1814 – krig, nederlag, frihed om Danmark-Norge under Napoleonkrigen.

Rasmus Glenthøj & Morten Nordhagen Ottosen:
Union eller undergång. Del 2. Den revolutionära skandinavismen
Historiska Media
Utkom 2022