Sveriges museum om Förintelsen öppnar digitalt

Sveriges museum om Förintelsen - hemsidan

I dag lanseras hemsidan för Sveriges museum om Förintelsen. Där presenteras det nya museet och ett första urval ur museisamlingen. Samtidigt är det premiär för den svenskspråkiga versionen av ”Dimensions in Testimony”, interaktiva biografier som gör att vi och kommande generationer kan samtala med två överlevande från Förintelsen.

– Museet ska fördjupa och bredda kunskaperna om Förintelsen med utgångspunkt i berättelser från överlevande med anknytning till Sverige. Vi vill vara en angelägenhet för alla människor i samhället och tillgängligt i hela landet, säger Katherine Hauptman, chef för Sveriges museum om Förintelsen.

I ”Dimensions in Testimony Sverige”, av USC Shoah Foundation, är två svenska Förintelseöverlevande förevigade med hjälp av AI-teknik, där det går att ställa frågor till Tobias Rawet och Elisabeth Citrom. Ju fler frågor som ställs, desto bättre kommer dialogen att fungera. Genom ”Dimensions in Testimony” kan bland annat skolelever närma sig ämnet Förintelsen genom en interaktiv upplevelse. På museets webbplats presenteras även ett urval av föremål och minnen med berättelser om människorna med koppling till Förintelsen och Sverige. Under sommaren visas föremålen på Historiska museet i Stockholm.

– Det här är en startpunkt. Vi bygger upp museet successivt under flera års tid. Samverkan med organisationer, museer, institutioner och privatpersoner är viktigt för att skapa museiverksamheten, säger Katherine Hauptman.

Museets första utställning öppnar i juni nästa år i de nya lokalerna i Glashuset på Torsgatan i Stockholm. Glashuset blir museets hemvist under uppbyggnadstiden på cirka fem till åtta år, då en permanent plats för museet ska vara beslutad.

Statens historiska museer fick hösten 2021 regeringens uppdrag att förbereda och öppna Sveriges museum om Förintelsen. Museet har till uppgift att bevara och föra vidare minnet av samt fördjupa och bredda kunskaperna om Förintelsen. En utgångspunkt är överlevande från Förintelsen med anknytning till Sverige och deras livsberättelser, liksom deras efterlevandes erfarenheter.

Museets finns på adressen www.museumforintelsen.se

(2022-06-16)

Se även Katherine Hauptman blir chef för Sveriges museum om Förintelsen (2022-01-21)