Luleåbilder

Norrbottens museum
19 januari – 31 augusti 2022

Köpmangatan 1888, 1951 och 2021. Konstnär: Otto Hesselbom, fotografer: Arvid Moberg & Simon Eliasson

Köpmangatan i Luleå åren 1888, 1951 och 2021. Konstnär: Otto Hesselbom, fotografer: Arvid Moberg och Simon Eliasson

I Norrbottens museums egenproducerade utställning Luleåbilder  kan man jämföra konstverk med gamla och nya fotografier, och se Luleå stads förändring sedan mitten av 1800-talet.

Motiven visar hur Luleå stad har förändrats sedan mitten av 1800-talet. Från de många träkåkarna före stadsbranden till dagens ”moderna” stadsbild. De visar också hur industrialiseringen har påverkat innerstadens bebyggelse. Och de en gång i tiden så betydelsefulla förindustriella näringarna som en gång fanns mitt i staden – sjöfarten, virkesexporten, LKAB – har nästan helt försvunnit från stadsbilden.

Konstverken i utställningen kommer från Norrbottens museums konstsamling. De gamla fotografierna är hämtade ur museets och Luleå kommuns stadsarkivs bildsamlingar. Till de gamla motiven har nya fotografier kompletterats, fotograferade av Simon Eliasson 2021.

Konstverken i utställningen är gjorda av bland andra Lars August Bergbom (1861–1933), Jette Andersen (född 1949) och Lennart Holmbom (född 1951).