En mässa för hembygdsboken

Halland är ett bokutgivande län – till stor del tack vare länets hembygdsföreningar. För att visa upp en del av det utbud som finns anordnade den halländska hembygdsrörelsen och Falkenbergs bibliotek i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan en mässa för att lyfta fram och visa upp mångfalden bland de halländska hembygdsböckerna.

Hembygdsföreningarna kom från norr till söder för att under två dagar visa upp vad de med gemensamma krafter åstadkommit. På bokbordet kunde intresserade hitta såväl gammalt som nytt. Två böcker kom direkt från tryckeriet och var så färska att färgen knappt hunnit torka på boksidorna, Rolfstorps socken förr och nu samt Vallda – kulturbygd med gåtfullt förflutet.

Arbetet med hembygdsböcker är omfattande och tar ofta lång tid. Ett tiotal entusiaster arbetar under många år för att vaska fram fakta och underlag om bygden. Mässan skall nu utvärderas grundligt av alla inblandade. Men en enkät bland utställarna visar att de gärna gör om försöket med en halländsk bokmässa. Förslagsvis om två år.

(2003-02-19)