Nomineringarna till Årets Museum 2003

Nu är nomineringarna till priset Årets Museum 2003 klara! Kulturen i Lund, Moderna Museet i Stockholm och Mölndals museum är de tre kandidater som nomineras till titeln. Vilket museum som tar hem priset avgörs av en jury bestående av Svenska museiföreningens styrelse. Priset delas ut av kulturminister Marita Ulvskog under Museiveckans festligheter i Helsingborg den 17 mars.

Så här beskriver Museiföreningens tidning Svenska Museer de tre kandidaterna:

Kulturen i Lund har i sin verksamhet på ett långsiktigt, outtröttligt och lustfyllt sätt förenat förnyelse med tradition. Med utgångspunkt i den lilla människan, sticker museet ut hakan med reflekterande och drabbande utställningar och program. Att ”sanningen” om människan och hennes historia ligger i betraktarens ögon, belyste museet på ett hedervärt vis i den internationellt prisade utställningen ”Underbara, fasansfulla människa. Vem har rätt att leva?”.

Moderna Museet har sett möjligheter i det till synes omöjliga. Med återvunnen experimentlusta och djärva grepp har museet under sin exilperiod i tillfälliga museilokaler gjort glädjeskutt i människors vardag: i kyrkan, på centralstationen, på konsthallar och i teve. Museet har i ett snillrikt c/o-koncept och genom att oupphörligt söka nya vägar för att kommunicera med publiken, visat att det tar sitt uppdrag som nationellt ansvarsmuseum för konst på allvar.

Mölndals museum är ett litet stadsmuseum som målmedvetet har integrerat modern informationsteknologi i hela sin verksamhet. Museet har lyckats väcka upptäckarlusten hos besökarna genom att tillgängliggöra och berätta Mölndals kulturhistoria på nya och unika sätt. Tack vare en fast förankring i lokalsamhället, kreativa visioner och spännande samarbeten, har Mölndals museum utmärkt sig som en framsynt uppstickare i Museisverige.

(2003-02-20)