Nytt perspektiv på Sveriges agerande under andra världskriget

Hitler, Stalin och Sverige - omslag

Debatten kring hur Sverige agerade under andra världskriget har mest kretsat kring fegspel och eftergiftspolitik åt nazisterna.

Boken Hitler, Stalin och Sverige försöker som med ett perspektiv utifrån ge en fullständigare bild av händelserna i det neutrala Sverige under andra världskriget, från sabotage till censur, och Sveriges besvärliga förhållande till de krigförande nationerna. Vid sidan om de bekanta diplomati- och handelsfrågorna, gräver författaren djupare i det politiska och militära ledarskapets manövrerande och hur samhället förändrades under krigstryckets levnadsbetingelser.

Genom att gå bortom den stereotypa bilden av Sveriges agerande och undersöka den press och de motiv som drev politikerna att följa en kontroversiell linje i politiken, studera hur människor levde på hemmafronten och ompröva efterkrigstidens hetsiga diskussioner av olika frågor, utmanar författaren de fördomar som har satt sig i den svenska folksjälen. I synnerhet i de generationer som inte var med.

I boken visar författaren hur Sverige framgångsrikt hanterade både Tyskland och Sovjet, två av världens brutalaste regimer, och överlevde som självständig, demokratisk nation, men som har förblivit besatt av krigstidens politiska moral.

John Gilmour är honorary fellow i skandinaviska studier vid universitetet i Edinburgh. Han är medlem av den brittiska kommissionen för militär historia och är aktiv i den svensk-skotska föreningen.

John Gilmour:
Hitler, Stalin och Sverige. Ett nytt perspektiv på Sveriges agerande under andra världskriget
Santérus Förlag
Utkom 2016