En resa bland svenska kyrkogårdar

Minnets stigar är en bok om svenska kyrkogårdar och dess gravstenar. Kyrkogårdarna kan ses som en sorts historieböcker eller öppna bibliotek, där människor kan gå omkring och läsa. Muren, de höga träden, den odlade naturen markerar en gräns mellan liv och död, mellan minnets stillhet och nuets kaos, livsvilja och förgänglighet.

Kyrkogårdarna utgör en märklig landskapsarkitektur, hur olika de än sett ut genom seklerna. De är en reservoar där enskilda livsöden knyts till gräs och sten och träd. De är parker som också är själsliga rum och i hög grad hör de till en försummad del av vårt kulturarv.

Författarna och fotografen har valt att besöka kyrkogårdar i skilda delar av Sverige. De har med intresse följt hur yrkesbenämningar kommer och går, varför grus och krattningsmönster är viktiga i Selånger, varför det i Forssa och Österåker står rader med vita träkors, i Rättvik och Leksand gjutjärnkors med klingande löv.

De har sökt upp pärlfiskaren Viktor Berge i Ockelbo eller en gammal officer i Husaby på vars sten det står ”Omsider lycklig”. De fann att en industriman låtit installera telefon i sin pyramidala grav och noterar hur de berömmande adjektiven växlar som i kontaktannonserna: ”Redig”, ”Arbetssam”, ”Vänfast”, ”Hjälpsam”. Eller som på en Rättviksgrav med ett enda ord i blekt guld: ”Gumma”.

Hans Hammarskiöld (foto), Anita Theorell & Per Wästberg:
Minnets stigar. En resa bland svenska kyrkogårdar
Bokförlaget Max Ström
536 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i oktober 2001

Tilldelades Augustpriset för Årets svenska fackbok.