En tredje gudastatyett funnen i Lunda

Vid utgrävningarna vid Lunda gård utanför Strängnäs har arkeologerna funnit en tredje gudastatyett. Denna är ännu mindre än de förra, endast omkring 2 cm hög, och utsnidad ur en smal ten av massivt guld. Han är heller inte lika figurativ som de andra men posen börjar kännas bekant. Man kan ana att han håller händerna framför sig liksom de övriga och runt midjan syns en inskärning som markerar ett bälte.

En skillnad mot de övriga är emellertid hans ben- eller fotställning. Fötterna är riktade nedåt som om han hänger!! Därmed har vår nyfunna guldstatyett uppenbara likheter med den s.k. ”Kymbogubben”, ett lösfynd från Kymbo i Västergötland, inlämnat till Historiska museet under 1930-talet.

P.g.a. den guldring som pryder halsen på ”Kymbogubben” samt hans i övrigt livlösa framställning med slappt hängande armar har denna figur av Torun Zachrisson föreslagits vara en miniatyravbildning av den hängande Oden i världsträdet Yggdrasil.

Huruvida denna nyfunna ”Lundagubbe” också har en halsring eller inte är svårt att avgöra. Den inskärning som gjorts runt huvudet kanske bara markerar just huvudet och axelpartiet och hans armar är definitivt inte lika livlösa som ”Kymbogubbens”.

Det tredje statyettfyndet gjordes inte långt från det andra en vecka tidigare. Båda kommer i anläggningar längs den norra långväggen av en mindre byggnad, ca 8,7 x 3,5 m stor, omedelbart norr om hallen/hallarna på den stora terrassen. Att denna mindre och tvåskeppiga byggnad, haft en lite speciell funktion börjar ter sig mer och mer rimligt. Läs mer om den andra gudastatyetten.

(2002-10-14)