En upptäcktsfärd bland Upplands runstenar

De flesta runstenar i Uppland restes under en mycket kort period från slutet av 900-talet till början av 1100-talet, men runor har funnits under nästan 1 500 år. Vi finner dem också på vardagsföremål, kalenderstavar och magiska amuletter. Boken Tyde den som kan – en upptäcktsfärd bland Upplands runstenar ger en överblick av Upplands över 1 300 runstenar men berättar också om den senaste forskningen om hur runor har använts från äldre järnålder till medeltid.

– Mängden vikingatida runstenar i Uppland är världsunik. Dessutom står många av dem kvar på sina platser i landskapet, vilket gör att de kan upplevas i sina ursprungliga miljöer. Jag hoppas denna bok kan glädja många, både intresserade upplänningar och andra, säger Torun Zachrisson, forskningschef vid Upplandsmuseet.

Bokens tretton kapitel tar upp ämnen som den uppländska runstenstraditionen, runstenskvinnor, laserskanning av runstenar, varför det finns så många runstenar i Uppsala stad och om en nyligen genomförd inventering av Upplands runstenar. Den är skriven av tretton olika författare som tillhör de främsta experterna inom området och som företräder olika ämnen som runologi, namnforskning och arkeologi.

På Upplandsmuseet i Uppsala finns utställningen Tyde den som kan som visar det som boken berättar om. Utställningen kommer senare i år att flyttas till Gamla Uppsala museum.

Torun Zachrisson & Magnus Källström (redaktörer):
Tyde den som kan – en upptäcktsfärd bland Upplands runstenar
Upplandsmuseet
Utkom 2023