Linköpings domkyrka

Katedralen i Linköping är en av norra Europas bäst bevarade gotiska kyrkor. Under nästan 300 år pågick arbetet med detta gigantiska byggnadsverk.

I Ett kostbart och ädelt verk berättar bland andra Monika Minnhagen Alvsten och Stefan Hammenbeck i om Linköpings domkyrka i en helt ny katedralbok illustrerad med över 400 fotografier tagna av Jonas Sällberg.

Författarna låter läsaren följa med på en tidsresa under 800 år: från medeltidens konst, om helgonkult och stormaktstidens gravkonst, konstnärliga inventarier av världsklass och högkorets olika utsmyckningar under 1800- och 1900-talet fram till de senaste årens stora utsmyckningar med graverade fönster, ljusbärare i silver och textila konstverk.

Ulrika Sköld & Johan Rosén (redaktörer):
Ett kostbart och ädelt verk. Linköpings Domkyrka
Linköpings domkyrkoförsamling
Utkom 2023