Eric Ericsons konserter och körrepetitioner digitaliserade

Eric Ericsson tillsammans med kören Orphei Drängar på Kungliga biblioteket 2011. Foto: Andrea Davis Kronlund

Eric Ericsson tillsammans med kören Orphei Drängar på Kungliga biblioteket 2011. Foto: Andrea Davis Kronlund

Eric Ericson (1918-2013) var en av världens främsta dirigenter och körledare. Nu tillgängliggör Kungliga biblioteket (KB) 350 digitaliserade kassetter med konserter och repetitioner från mannen som lade grunden för ”det svenska körundret”.

Materialet donerades till KB 2010 av Eric Ericson själv. Kassetter i DAT-format (Digital Audio Tape) är dock inte arkivbeständiga och kan få ljudstörningar med tiden. Därför påbörjades 2015 ett digitaliseringsprojekt som nu är slutfört.

I och med projektet finns nu en stor mängd konserter från USA, Sydafrika och Europa tillgängliga för forskare via Svensk mediedatabas. Digitaliseringen omfattar även unika inspelningar från Eric Ericsons repetitioner med sin kammarkör.

Eric Ericson är ett välkänt och respekterat namn i både den svenska och internationella musikvärlden. År 1945 grundade han Kammarkören, som 1988 döptes om till Eric Ericsons Kammarkör. Under sin långa karriär ledde han även Radiokören och Orphei Drängar.

Ericson anses vara den som lade grunden för ”det svenska körundret”, det vill säga körsångens starka ställning i Sverige sedan andra världskrigets slut.

KB:s Eric Ericson-samling består av cirka 15 hyllmeter material. Förutom de kassetter som nu digitaliserats rymmer den bland annat dirigentens privata VHS- och skivsamling, brev, almanackor, föreläsningsmanus och fotografier.