Hur ska vi egentligen hantera att det finns kvarlevor från människor i museernas samlingar och på universitet? Etikforskare efterlyser en nationell strategi. [Vetenskapsradion]

https://sverigesradio.se/artikel/6091277