Eva Ramberg blir ny chef på Kungl. myntkabinettet, KMK. Hon tillträder den nya tjänsten den första oktober i år.

Eva Ramberg arbetar för närvarande som chef för Framtidsmuseet, Science center i Dalarna. Hon har många års erfarenhet av publika verksamhetsområden på museer, de senaste fem åren som chef och innan dess arbetade hon tolv år som konservator på olika museer.

– Det är en spännande utmaning, säger Eva Ramberg. Mina erfarenheter som konservator och mina år i den publika verksamheten på olika museer, tror jag kommer att vara värdefulla i min roll som chef på KMK.

– Min bild av KMK är ett välskött museum med ett tydligt fokus. Jag är stolt och ödmjuk inför uppdraget som chef.

Kungl. myntkabinettet ingår i myndigheten Statens historiska museer, här ingår även Historiska museet och Tumba bruksmuseum.

– Vi är väldigt glada över att ha kunnat rekrytera Eva Ramberg till chef för Kungl. myntkabinettet, säger Åsa Magnusson, tf. överintendent på Statens historiska museer.

Eva har en gedigen erfarenhet som ledare och chef och en bred bakgrund inom museiområdet, såväl arbete med samlingar som publik verksamhet.

Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum – är ett museum med en lång historia. Den äldsta delen av samlingen går tillbaka till Johan III:s regering på 1500-talet. Därefter har kungar, drottningar, adelsmän, lärda och helt vanliga personer bidragit till samlingens tillväxt – nu cirka 550 000 föremål.

– Jag ser fram emot att arbeta med frågor som rör både den utåtriktade verksamheten samt föremål och bevarande, säger Eva Ramberg. KMK är ett väldigt fint museum med unik specialistkompetens. Jag hoppas kunna förvalta det som är uppbyggt och samtidigt vara drivande i en positiv utveckling.