Ny statistik från Brottsförebyggande rådet att antalet anmälningar av stölder av kulturföremål från museer, kyrkor och hembygdsgårdar minskat under en tioårsperiod. En anledning kan vara att museernas och kyrkornas säkerhet har ändrats de senaste åren. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5682067