Västergötlands museum
24 november 2012 – 27 januari 2013

Vallby Sörgården i Tidan är Skaraborgs första kulturreservat. Sörgården är en välbevarad 1800-talsgård. I reservatet ingår såväl bostad som ekonomibyggnader och jordbrukslandskap med en promenadvänlig kulturslinga. Västergötlands museum berättar kulturreservatets historia i en ny utställning.

Vallby Sörgården

Vallby Sörgården berättar om bondelivet med självhushåll där jordbruket drevs med oxar ända in på 1960-talet. I dag levandegörs gårdens och bygdens historia genom hembygdsföreningarna i Tidan och Väring, som driver gården vidare.

Nu hässjas återigen höet som förr, havren binds till präktiga kärvar, djuren trampar åter fägatan, linets blå blommor vajar i vinden och ibland bjuder man upp till dans på vägen en lördagskväll. Om detta och mycket mer berättar utställningen om Vallby Sörgården på Västergötlands museum.