Finansman rev 1700-talshus i Falsterbo

Falsterbo - skylt

Finansmannen Patrik Tigerschiöld och hans fru Anna köpte ett av få kvarvarande 1700-talshus i Falsterbo. Paret fick bygglov för att renovera huset – men nu är det rivet.

– Det här är en skandal. De här husen är Falsterbos stolthet och det är ytterst angeläget att de bevaras, säger Stellan Carlsson som är hedersordförande i Falsterbo museiförening. 

Läs artikeln på Kvällsposten

(2019-03-24)